Oxfam-aanbod

OXFAM-aanbod

OMMEKAAR STRIJDT NIET ENKEL LOKAAL MAAR OOK WERELDWIJD TEGEN ARMOEDE

Handel is een krachtige hefboom voor duurzame ontwikkeling.

Maar heel wat producenten in het Zuiden krijgen

geen eerlijke kans op de wereldmarkt.


Daardoor leven ze vaak in armoede.

Oxfam-Wereldwinkels bestrijdt dit onrecht.