Missie

Vrijwilligen met een missie

OUR MISSION IS POSSIBLE

Ommekaar werkt, samen met welzijnspartners, aan de bestrijding van de dikwijls verborgen armoede en leniging van de moeilijk uitgesproken noden bij mensen in uit buurt. Hierbij hebben we allereerst een functie als doorverwijzer naar andere welzijnsorganisaties in de buurt zodat op die manier elke nood een antwoord vindt. Vervolgens hebben we ook een functie van presentie , er te zijn voor de bezoekers tijdens de openingsuren van het Buurthuis. Hierbij dragen we volgende waarden hoog in het vaandel: respect, rechtvaardigheid, openheid, vriendelijkheid en enthousiasme.


Alle medewerkers zetten zich ten volle in om volgende doelstellingen, in een voortdurend leer- en groei-proces, te bereiken:

Aandacht, zorg en “presentie” voor mensen uit de omgeving die het moeilijk hebben

Samenwerking met de bestaande hulpverleningsdiensten en waar mogelijk en nodig eigen dien¬sten op¬starten

Een verbinding zijn tussen mensen en diensten

Mensen dichter bij elkaar brengen en onderlinge hulp tussen mensen bevorderen

Op preventieve wijze aan armoedebestrijding werken door organisaties zoals Welzijnszorg te steunen en mee actie te voeren.

Op curatieve wijze aan armoedebestrijding werken door mensen de kans te geven om goedkoper in levensmiddelen te voorzien via het tweedehandsproject en de Sociale kruidenier.